Najaarsnota 2018

Leeswijzer

Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte staan bij de `ambities` de keuzes weergegeven die bij de programmabegroting zijn gemaakt. De `programma's` bevatten wat we willen bereiken en wat we al hebben bereikt. Onder `financiële begroting' staat het totaaloverzicht van de verwachte baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) voor 2018. Daarnaast zijn bij dit onderdeel een overzicht van de incidentele baten en lasten, het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) en overheveling van budgetten opgenomen.
Tot slot zijn in de `bijlagen` het raadsvoorstel en een overzicht van de lopende kredieten opgenomen. Ook wordt hier een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

Onze schrijfstijl proberen we kort en helder te houden en verwijst met 'elektronische links' naar de documenten die erbij horen.

Minbedrag betekent: nadelig of uitgaaf/investering
Plusbedrag betekent: voordelig of inkomst