Najaarsnota 2018

Financieel MeerjarenPerspectief

Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder is het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) voor de komende jaren weergegeven. Het FMP voor de jaren 2019 tot en met 2022 is het FMP zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2019.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

FMP na vastgestelde Kadernota 2018

158

-211

-930

-1.157

0

Ontwikkeling saldo

1.135

148

767

1.277

0

waarvan incidenteel

956

28

-24

0

0

structureel

337

-91

-139

120

0

Totaal 1e begrotingswijziging

-300

53

107

106

0

Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota

-655

0

27

26

0

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.996

-1.786

-962

-454

0

waarvan incidenteel

-139

-30

-24

-5

0

structureel

-1.519

-1.766

-967

-197

0

Totaal besluitvorming tot Najaarsnota

6

2

-4

-4

0

Totaal mutaties Najaarsnota

-62

0

0

0

0

Ontwikkeling saldo begroting 2019

0

2.268

1.559

1.149

1.071

waarvan incidenteel

-862

110

-29

-5

0

structureel

-852

364

593

948

1.071