Najaarsnota 2018

Overhevelen budgetten

Overhevelen budgetten

Hieronder staan een aantal budgetten die we waarschijnlijk doorschuiven naar 2019. Als de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten. In 2019 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2018 en kunnen we in 2019 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

De budgetten die we mogelijk doorschuiven naar 2019 zijn:

  1. Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

We hebben over 2017 een nabetaling ontvangen van € 19.000. Dit bedrag zetten we in voor lopende projecten voor integratie van vluchtelingen. Het restant bedrag willen we doorschuiven naar 2019.

  1. Schuldhulpverlening

We ontvangen drie jaar lang extra gelden van het rijken voorkomen van schulden en bestrijding van armoede. In 2018 ontvangen we hiervoor € 58.000. Voor het eind van het jaar komt er een concreet voorstel hoe we de extra middelen in gaan zetten. Het restant bedrag willen we doorschuiven naar 2019.

  1. Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP

Voor ontwikkelingen binnen de afdeling sociale zaken en de interne verzelfstandiging van de LTP (Lokale Toegangspoort) is € 330.000 beschikbaar gesteld. Als blijkt dat dit project niet in 2018 is afgerond dan stellen we voor om het restant budget door te schuiven naar 2019.

  1. Privacy en informatiebeveiliging

In 2018 zijn we gestart met de nieuwe taken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Het lukt niet om alle werkzaamheden hiervoor in 2018 af te ronden. Omdat het belangrijk is dat we deze zaken goed regelen willen we een bedrag van € 40.000 doorschuiven naar 2019.

  1. Ontvangplicht bagger A-watergangen

Vanaf het najaar 2018 tot in het voorjaar 2019 gaat waterschap Rivierenland een aantal A-watergangen in onze gemeente baggeren. Wij zijn verplicht de bagger af te voeren. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Omdat dit project niet in 2018 wordt afgerond, willen we het restant budget doorschuiven naar 2019.

  1. Economische visie

We zijn bezig met de ontwikkeling van een broedplaats voor startende ondernemers. We hebben gesprekken met de eigenaar van een mogelijke locatie. De kosten maken we waarschijnlijk niet helemaal in 2018. We willen het budget economische zaken van 2018 beschikbaar houden voor deze ontwikkeling.