Najaarsnota 2018

Overzicht lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten

Een aantal projecten is gereed. We sluiten deze kredieten administratief af bij de Jaarrekening 2018.

Bedragen € 1.000

Beschrijving project

Jaar

Afdeling

Totaal
Krediet

Besteed tot 2018

Besteed in 2018

Restant
krediet

Stavaza

Stekkenberg-West

2010

OpR

4.013

-3.563

-84

366

Stekkenberg-West, bijdrage Oosterpoort

2010

OpR

-644

1.568

-

925

Totaal Stekkenberg-West

2010

OpR

3.370

-1.995

-84

1.291

De laatste woningen zijn gebouwd. Hierna wordt de bouwweg opgebroken en is de inrichting definitief. De voorbereiding hiervan is gestart.

Herinrichting Hamersveld

2008

OpR

1.664

-1.684

10

-10

In uitvoering. Er worden nog parkeerplaatsen aangelegd, daarna is het project afgerond.

Fietspad Heumensebaan/Rijlaan

2014

OpR

640

-224

-18

398

Fietspad Heumensebaan/Rijlaan, bijdrage Provincie

2014

OpR

-200

-

-

-200

Totaal Fietspad Heumensebaan/Rijlaan

440

-224

-18

198

Voorbereiding fietspad en compensatiegebied in volle gang.

-

Herinrichting winkelcentrum Beek

2015-2018

OpR

1.032

-161

-

871

Herinrichting winkelcentrum Beek: bijdrage uit voorziening

2015-2018

OpR

-445

21

-

-424

Totaal Winkelcentrum Beek

2015-2018

OpR

587

-140

-

447

Uitvoering waarschijnlijk in 2019.

-

Fietspad Biesseltsebaan

2017

OpR

475

-282

-59

134

Afgerond op de inmeting na. De breedte van 3,0 is teruggebracht naar 2,0 m. Hierdoor minder kosten en dus minder subsidie.

Herinrichting Stekkenberg

2016-2017

OpR

1.280

-116

-705

459

Project is in uitvoering.

Reconstructie Houtlaan

2015

OpR

605

-481

-

124

Gereed en compleet opgeleverd. Evaluatienota is in concept klaar.

-

Reconstructie-vervanging riolering Hoflaan/Kasteelweg

2015

OpR

817

-786

-8

23

Afgerond. Werk is volledig uitgevoerd incl.onderhoudsperiode. Evaluatienota is in concept klaar.

-

Reconstructie riool Parallelweg

2018

OpR

70

-

-

70

Beleidsafstemming samen met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. Plannen zijn in voorbereiding.

Herinrichting en rioolvervanging Dries

2014-2016

OpR

724

-489

-138

97

Project is in uitvoering.

Reconstructie Bernhardlaan/Beatrixlaan

2016

OpR

425

-38

-87

300

Project is in uitvoering.

Aanpak school-thuis routes

2016

OpR

75

-

-7

68

Project is gestart en heeft een relatie met "Mobiliteitsvisie".

Reconstructie De Pals

2017

OpR

870

-33

-102

736

Reconstructie De Pals: bijdrage uit voorziening

2017

OpR

-205

-

-

-205

Totaal Reconstructie De Pals

665

-33

-102

531

Project is in uitvoering.

Reconstructie Ravelstraat

2018

OpR

35

-

-8

27

Project is in voorbereiding.

Reconstructie Herwendaalseweg

2017

OpR

1.100

-98

-56

946

Project is in uitvoering.

Ontsluiting Nielingen

2017

OpR

50

-

-

50

Onderdeel van project"Groene berging Nielingen/Tichelhoven".

Kruising Heerbaan-Koenenstraat

2018

OpR

200

-6

-13

181

Project is in voorbereiding loopt. De uitvoering start eind 2018.

Reconstructie wegen/riolering Kwakkenberglaan

2015-2018

OpR

1.200

-59

-44

1.097

Project is in uitvoering.

Schoolroute Marktplein Groesbeek- Nijmeegsebaan

2018

OpR

50

-

-

50

Project is in voorbereiding.

Reconstuctie Nassaustraat-Alexanderstraat Ooij

2018

OpR

1.074

-

-

1.074

Reconstuctie Nassaustraat-Alexanderstraat Ooij bijdr.voorz.

2018

OpR

-227

-

-

-227

Totaal Reconstuctie Nassaustraat-Alexanderstraat Ooij

847

-

-

847

Project is in voorbereiding.

Vervangen asfaltrijbaan binnen bebouwde kom

2018

OpR

600

-

-176

424

Project is in uitvoering.

Reconstructie Hendrikstraat-Wilhelminastraat

67

-

-

67

Project is in voorbereiding.

Vermindering wateroverlast v.d.Veldeweg

2019

OpR

55

-

-51

4

Project is afgerond. Krediet sluiten we af bij de Jaarrekening 2018.

Vermindering wateroverlast kern Beek

2018

OpR

96

-

-15

81

Project is in voorbereiding.

Vermindering wateroverlast kern Ubbergen

2018

OpR

24

-

-

24

Project is in voorbereiding.

Vermindering wateroverlast kern Breedeweg

2018

OpR

455

-

-3

452

Subsidie Waterschap tbv wateroverlast kern Breedeweg

2018

OpR

-188

-

-

-188

Totaal Vermindering wateroverlast kern Breedeweg

268

-

-3

264

Project is in voorbereiding.

Toeristisch Opstap Punt (TOP)

2018

OpR

150

-

-

150

Project is in voorbereiding.

Vermindering wateroverlast diverse locaties

2018

OpR

100

-4

-1

95

Project is in voorbereiding.

Mobiliteitsvisie 2018

2018

OpR

1.450

-20

-35

1.394

Project is in uitvoering.

Aanpassen Salon-/pakwagenterrein Heuvelland

2018

OpR

45

-

-25

20

Project is in uitvoering.

Herinrichting Filosofenbeek

2015

OpR

86

-79

-

7

Project is afgerond. Krediet sluiten we af bij de Jaarrekening 2018.

-

Aanleg Groesbeek retentievoorziening Mies

2016

OpR

75

-2

-1

73

In 2018 wordt een stuw aangebracht, deze moet worden ingemeten. De kosten drukken dan nog op dit krediet. Daarna kan het krediet worden gesloten. De aanleg van de visvijver gaat niet door.

Energie aansluiting markt Groesbeek

2018

OpR

95

-

-

95

Project is in voorbereiding.

Adaptieve school leerpakket/meubilair

2018

Beleid

200

-

-

200

Project is in voorbereiding.

Investeringsbijdrage herbouw De Ubburch tbv Havo

2018

Beleid

140

-

-

140

Project is in voorbereiding.

-

Kulturhus Leuth

2013

Beleid

2.801

-2.688

-8

105

Er moet nog een aantal aanpassingen aan het gebouw in 2018 plaatsvinden. Krediet sluiten we af bij de Jaarrekening 2018.

-

Aanschaf materieel 2017

2018

OpR

194

-118

-50

26

Begin 2018 is nog materieel geleverd.

Aanschaf materieel 2018

2018

OpR

202

-

-134

68

Aanschaf gaat conform planning.

Verduurzaming gemeentehuis fase 2

2018

Beleid

54

-

-

54

Project is in voorbereiding.

-

Kunstgrasveld BVC '12

2018

Beleid

275

-

-

275

Project is in voorbereiding, uitvoering eind 2018 begin 2019.

-

De Lubert totaalkrediet

2016

OpR

625

-242

-416

-34

Na het plaatsen van de zonwering is de uitvoering is gereed. In het 4e kwartaal 2018 is alles afgerond.

DVSG nieuwbouw kleedkamers + renovatie hoofdveld

551

-

-

551

Project is in voorbereiding. Uitvoering in 2019.

Kunstgrasveld Klimop

2018

Beleid

119

-

-95

24

De werkzaamheden zijn gereed. Evaluatienota januari 2019.

Herinrichting dorpsweide Groesbeek

2017

OpR

55

-60

-1

-6

Krediet sluiten we af bij de Jaarrekening 2018.

Upgraden watergang Hulsbeek (uitvoering)

2018

OpR

13

-

-

13

Project is in voorbereiding.

-

Bijdrage aanpassing 't Zaaltje Heilig Landstichting

2017

Beleid

256

-11

-

245

Omgevingsvergunning is verleend; in 2018-2019 zal aanpassing van het gebouw plaatsvinden.

Bijdrage aanpassing Vriendekring Leuth

2018

Beleid

115

-

-

115

Project is in voorbereiding.

Voorzieningenhart Op de Heuvel: inrichting

2014

Beleid

185

-145

-5

36

Restantkrediet wordt voorlopig beschikbaar gehouden voor aanschaf voor aanvullende inventaris.

Rioolrenovatie (relining) Groesbeek Zuid

2017/2018

OpR

150

-

-

150

Project is in voorbereiding.

Afkoppelen terrein woonwagenkamp Nw.Drulseweg

2017

OpR

83

-

-

83

Project is in voorbereiding. Het woonwagenkamp wordt uitgevoerd in project riolering Lage Horst.

Persleiding gemaal Andreaslaan

90

-

-0

89

Project is in voorbereiding.

Vervanging riool Pr.Mauritsstraat

2017

OpR

290

-

-

290

Project is in voorbereiding.

Vervanging persleiding Morgenstraat

2017

OpR

45

-13

-

32

Gereed en compleet opgeleverd. Krediet sluiten we af bij de Jaarrekening 2018.

Reconstructie Vissenbuurt Ooij: voorbereiding

2017

OpR

60

-

-

60

Nog op te starten.

Reconstructie Merelstraat Beek

2018

OpR

182

-15

-13

155

Reconstructie Merelstraat Beek: bijdrage uit voorziening

2018

OpR

-60

-

-

-60

Totaal Reconstructie Merelstraat Beek

2018

OpR

122

-15

-13

95

Project is in voorbereiding.

Reconstructie Nassaustraat, Pr.W.Alexanderstraat Ooij

2018

OpR

645

-

-

645

Nog op te starten.

Vervanging riool Esdoornstraat

2017

OpR

185

-13

-7

165

Voorbereiding is gestart. Uitvoering waarschijnlijk in 2019.

Verbetermaatregelen Groesbeek Noord (voorb.)

2018

OpR

16

-

-

16

Project is in uitvoering.

Vervanging riool Hobbemaweg

2018

OpR

55

-

-1

54

Project is in uitvoering.

Vervanging riool Mooksestraat

2018

OpR

350

-

-29

321

Project is in uitvoering.

Vervanging riool Binnenveld

2018

OpR

35

-

-9

26

Project is in uitvoering.

Vervanging riool Hezelstraat

2018

OpR

20

-

-0

20

Project is in uitvoering.

Vervanging riool Bosweg

2018

OpR

45

-

-

45

Project is in voorbereiding.

Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2017

2017

OpR

50

-47

-11

-8

Project is in uitvoering.

Aanpassing rioolgemaal Holthurnsche Hof: uitvoering

2017

OpR

25

-20

-16

-11

Project is in uitvoering.

Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2018

2018

OpR

65

-

-49

16

Project is in uitvoering.

Aanleg helofytenfilters/Groene berging Nielingen-Tichelhoven

2010

OpR

535

-55

-23

457

Bijdrage Waterschap t.b.v. aanleg helofytenfilters

2010

OpR

-9

-

-

-9

Totaal Aanleg helofytenfilters/Groene berging Nielingen-Tichelhoven

2010

OpR

526

-55

-23

448

In het 1e kwartaal 2018 is een aangepaste maatregel uitgevoerd. Het merendeel van het budget zal niet worden aangewend.

Waterplan Groesbeek

2010-2013

OpR

1.012

-1.110

-46

-144

Waterplan Groesbeek, ontvangen subsidie

2010-2013

OpR

-206

311

60

165

Totaal Project: Waterplan Groesbeek

2010-2013

OpR

805

-798

14

21

Project is in uitvoering.

Aanpassing riool Lage Horst

2013

OpR

186

-193

-16

-24

Afgerond en gecombineerd uitgevoerd met project "Afkoppelen terrein w.w.kamp Nw.Drulseweg".

Rioolrenovatie(relinen) div.locaties

2015

OpR

1.015

-755

-41

218

Project is in uitvoering.

-

Aanleg riolering Vlietberg

2015

OpR

502

-693

-2

-193

Project is in uitvoering. Overschrijding gemeld door portefeuillehouder.

Verbetermaatreg.Mies, Groesbeek-Zuid

2015

OpR

116

-121

-

-5

Project is gereed. Krediet sluiten we af bij Jaarrekening 2018.

Verbetering riolering Werkenrode

2015

OpR

125

-20

-

105

Riolering Werkenrode; bijdrage van derden

2015

OpR

-63

-

-

-63

Totaal Verbetering riolering Werkenrode

2015

OpR

63

-20

-

42

Project is in voorbereiding.

Rioolverv. Dennenstraat (De Pals)

2015-2018

OpR

130

-

-168

-38

Project is in uitvoering.

Relinen riool Groesbeek Zuid

2016

OpR

8

-

-

8

Start in 2018.

Vervanging riolering (deel) Molenweg

2016

OpR

61

-75

-

-14

Gereed en compleet opgeleverd. Budgetoverschrijding door het niet kunnen hergebruiken van betonbuizen. Krediet sluiten we af bij de Jaarrekening 2018.

Vervanging riolering Ravensberg

2017

OpR

340

-40

-298

2

Project is in uitvoering.